За нас

Цена

Съвместно с нашите италиански партньори от Рототек и Футура разработваме интегрирани решения за шахти, пречиствателни съоръжения, резервоари, каломаслоуловители, линейни отводнителни канали  и различни други съдове в пряка връзка с Вашите нужди и желания. Можем да предложим няколко варианта по зададените от Вас параметри, като запазим атрактивна цена.

Попитайте ни и ще се уверите!

Избор

Технически център SHAHTI.COM предлага голям избор от професионални решения, включително на място на обекта. При необходимост можем да проектираме за Вас съоръжение, станция или система, които след това да бъдат узакони от Вас според действащата нормативна уредба. Предлагаме и абонаметно поддържане на пречиствателни, помпени, дренажни и канализационни системи.

Ефективност

предлагаме алтернативни варианти и оптимизация по Ваш проект, които да Ви спестят средства и време и да получите по-дълга и безпроблемна експлоатация на ВиК съоръжението.

Гаранция

за всяко изделие предлагаме стандартна гаранция от 24 месеца.

За съоръженията доставени и инсталирани от Технически център SHAHTI.COM гаранцията може да бъде удължена до 60 месеца!

Монтаж

за всички предлагани от нас изделия предлагаме монтаж на територията на цялата страна. Технически център SHAHTI.COM разполага с квалифициран и професионален монтажен екип на Вашите услуги.

Поддръжка

за разлика от други фирми, ние не само доставяме Вашата система, но се ангажираме и с поддръжката й.

Чистота

друг вид услуга, която предлагаме е почистване/прочистване и отпушване на системи, както изградени от нас, така и вече съществуващи.

Ремонт

може да разчитате на нас да ремонтираме Ваша стара, неработеща или аварирала система.

Подходът ни е комплексен

Технически център SHAHTI.COM – обичаме предизвикателствата!