Общи условия

Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Хидрогео Системи ЕООД, гр. София, ЕИК 201931854,  наричано   по-долу   за   краткост   ТЪРГОВЕЦ,   и   клиентите,   наричани   по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ,     на     електронния     магазин https://shahti.com/,     наричан     по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
Тези Общи условия представляват договор за покупко-продажба между Хидрогео Системи ЕООД и Потребителите. С посещаването на Електронния магазин, неговото разглеждане и поръчка на продукти Потребителят се съгласява, изцяло, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия, които са задължителни за всички потребители.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  1. Разглеждането на e-магазинa https://shahti.com/ е напълно свободно и е достъпно от всяка една държава.
  2. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговецът предоставя услуги на потребителите си посредством Електронния магазин – https://shahti.com/. Тези условия обвързват всички потребители. С посещаването на Електронния магазин, неговото разглеждане и поръчка на продукти Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Ако лицето не е съгласно с Общите условия, молим същото да не използва Eлектронния магазин.
  3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на https://shahti.com/ не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата гама на Търговеца.
  4. Електронният магазин може да бъде разглеждан от Потребителите свободно без да е необходима регистрация.
  5. Всеки Потребител е длъжен да посочва коректни данни, необходими за изпращането на стоката по куриер, издаването на фактура (когато е приложимо), издаване на гаранционна карта (когато е приложимо) и други: – имена, валиден адрес и пощенски код (за получаване на поръчката), телефонен номер и e-mail адрес, и данни за фирма, когато плащането се извършва от юридическо лице и се изисква издаване на фактура.
  6. Всеки потребител, който извършва поръчки през електронния магазин, трябва има навършени 16 години.

Изисквана лична информация за потребителите, с цел осъществяване на доставка на поръчаната стока/и:
– Имена;
– Точен адрес за доставка или офис на куриерска фирма;
– Телефон за контакт;
– Имейл адрес;

Изисквана информация за юридическо лице, когато поръчката на стока/и се извършва от фирма (с цел издаване на фактура):
– Наименование на фирмата;

– МОЛ;
– Данни за фирмата – седалище, БУЛСТАТ/ ЕИК/ идент.номер по ЗДДС;
– Точен адрес за доставка или офис на куриерската фирма;
– Телефон за контакт;
– Имейл адрес;

 1. При поръчка на стоки в  Електронния магазин https://shahti.com/, потребителят се съгласява доброволно да предостави своя лична информация, необходима единствено за:

– Изпълнение на направената от Вас поръчка и респективно доставка на поръчаната стока на посочения от вас адрес;
– Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти и оказване на съдействие при проблем или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
– Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;
– Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;
– Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
– Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНИТЕ СТОКИ
 2. Всички стоки публикувани в Електронния магазин са посочени с цена в български лева и са с включено ДДС.
  2. Хидрогео Системи ЕООД не носи отговорност, ако информацията подадена от производителите на стоките, относно техническите им характеристики е невярна.
  3. Хидрогео Системи ЕООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, софтуера, услугите и продуктите. Хидрогео Системи ЕООД полага ежедневни усилия да поддържа електронният магазин актуален, но не носи отговорност, ако публикуваната информация не е актуализирана към момента на разглеждане на продуктите или непосредствено преди покупката. Някои от публикуваните продукти може да не са налични.
  4. Всички материали публикувани на Електронния магазин попадат под защита на Закона за авторското право и всяка злоупотреба е наказуема. Абсолютно е забранено копирането, публикуването и публичното разпространение на материалите от Електронния магазин с каквато и да е било обществена или търговска цел, освен след изричното разрешение на управителя на Хидрогео Системи ЕООД.

III. ПОРЪЧКА В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 1. Електронният магазин приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично.
  2. Всеки Потребител има право да закупи стока от Електронния магазин на посочената в него цена.
  3. Потребителят може да направи поръчка в Електронния магазин без да се регистрира. При всяка поръчка е необходимо да предостави всички лични данни, които се изискват за отразяване на покупко-продажбата и респективно доставка на стоките. При поръчка без регистрация, каквато се предлага в https://shahti.com/, Потребителят няма да има достъп до историята на своите поръчки.
  4. Всеки Потребител има право да избере стоката, количеството й, начина на плащане и вида на доставка. Потребителят е длъжен да заплати в пълен размер цената на стоката обявена на Електронния магазин.
  5. Всеки избран продукт се добавя (поставя) в кошницата. Преди да потвърди поръчката си Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.
  6. Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:
  – липса на наличност на поръчаната стока (Хидрогео Системи ЕООД ще уведоми потребителя);
  – неуспешно плащане от страна на Потребителя;
  – грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя;
  – друга причина.
 2. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
 3. Крайната цена на поръчката представлява сбора от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно.
  2. Всички цени са в български лева и с включен ДДС.
  3.Хидрогео Системи ЕООД има право да променя цените на продуктите посочени на Електронния магазин по свое усмотрение и по всяко време. Фирмата не е задължена предварително да уведомява за това потребителите. При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.
  4. При допуснати технически грешки при публикуване на информация в Електронния магазин, Хидрогео Системи ЕООД има право да откаже изпълнение на договора, без да дължи обезщетение на потребителя, освен възстановяване на заплатените от него суми, ако има такива.
  5. Начините на плащане са:
  – с наложен платеж при получаване на продукта от куриера;
  – по банков път, преди изпращане на стоките по куриер;
  – в брой при посещение на офис на Хидрогео Системи ЕООД.
  6. Всеки Потребител сам избира начина на заплащане на избраната от него стока. Всяка закупена от Потребителя стока следва да бъде заплатена в пълния и паричен размер, посочен в Електронния магазин, чрез един от посочените начини на плащане.
 4. ДОСТАВКА
 5. Поръчаните от Вас продукти ще бъдат доставени в най-кратки срокове от нас или куриерите по Ваш избор на Спиди или Еконт или друга куриерска фирма по договорка.
  2. Цената на доставката се формира в зависимост от теглото на продукта и времето за доставяне, изчислява се след избора за плащане на продуктите от кошницата и избора на куриер.
  3. Стандартната доставка е обичайно до 2-4 работни дни след изпращане на коректно попълнена в електронния магазин поръчка. В случай на забавяне потребителят ще бъдете уведомен.
  4. Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. Търговецът не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
  5. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.
  6. При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
  7. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 6. ОТКАЗ ОТ СТОКА
 7. Всеки Потребител има право да се откаже от поръчаната и доставена стока в срок от 14 работни дни от датата на получаване в случай, че тя не е използвана и не е нарушена целостта на опаковката. Съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Хидрогео Системи ЕООД може да приеме върнатата покупка единствено, ако тя е в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
  2. Транспортните и други разходи ще са за сметка на Потребителя.

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

 1. Търговецът предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката.
  2. Стоките в Електронния магазин се продават със законната им гаранция, обявена от производителя им. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта (когато производителят е осигурил такава), включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията.
  3. Хидрогео Системи ЕООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато: гаранционната карта на продукта е изгубена; е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител; се установят повреди, причинени от неправилна експлоатация на уреда; е нарушена физическата цялост на изделието.
  4. В зависимост от вида на закупената техника гаранционното обслужване се поема от Хидрогео Системи ЕООД или от оторизираните сервизи на партньорите му.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

Хидрогео Системи ЕООД полага усилия да поддържа високо ниво на сигурност и се отнася най-отговорно към изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни, като обработва личните ви данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, Общия Регламент за защита на личните данни (GDPR), други законови изисквания съгласно българското законодателство и съгласно Политиката за поверителност на Хидрогео Системи ЕООД, която е неразделна част от настоящите Общи условия.

 1. ДРУГИ
 2. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, като Хидрогео Системи ЕООД се ангажира да публикува всяко изменение на уеб страницата/ Електронния магазин – https://shahti.com/. Измененията влизат в сила след датата на публикуването им.