Заваряване на пробити резервоари

Специализирани сме в отстраняване на дупки и пукнати по различни видове подземни и надземни пластмасови / полиетиленови и полипропиленови/ резервоари, шахти, каломаслоуловители и др.